CZ |SK |HU
+420 844 844 816
EVROFIN » Divize služeb » Odborná skartace

Odborná skartace

 

 • Po uplynutí skartační lhůty je spisovnou zpracován skartační návrh. Skartační návrh ukladatele dokumentace je předložen ke schválení pověřené osobě původce a po písemném odsouhlasení je předán k posouzení příslušnému státnímu archivu. Skartační lhůta může být na písemnou žádost ukladatele prodloužena nad rámec zákonných lhůt (např. za účelem soudních sporů). Po schválení skartačního návrhu státním oblastním archivem je vystaven protokol o skartačním řízení státního archivu.
 • Na základě schváleného skartačního řízení je dokumentace zbavena kovových a plastových částí a je přímo v budově divize služeb, v oddělených prostorech pro skartaci dokumentů skartovány na stroji s certifikátem NBÚ skupiny „D“ a stupněm utajení 3 dle normy DIN 32757.
 • Spisovna též nabízí možnost skartace datových nosičů typu disket, CD nebo DVD.
 • Dále je možné zapůjčení uzamykatelných kontejnerů pro schraňování důvěrných dokumentů, které jsou po naplnění opět skartovány ve spisovně.
 • Spisovna též skartuje nepotřebné dokumenty, které obsahují data původce, aby se nedostaly do směsného odpadu.
 • Po skartaci v naší divizi služeb je vystaven protokol o provedené fyzické skartaci, kde je zaznamenáno:
  • - datum provedení fyzické skartace,
  • - fyzická osoba, která skartaci provedla,
  • - typ stroje, na kterém byla skartace provedena,
  • - množství skartovaného materiálu
 • Nabízíme také pronájem uzamykatelných kontejnerů s objemem 120 a 240 litrů. Jsou vhodné pro ochranu a řízený sběr dokumentů s citlivým/důvěrným obsahem. Výměna probíhá v pravidelných intervalech. Dokumenty jsou skartovány na skartovacím stroji s certifikátem NBÚ ve stupni utajení „DŮVĚRNÉ“.