CZ |SK |HU
+420 844 844 816
EVROFIN » Divize služeb » Odborné poradenství

Odborné konzultace

 • Pokud se zákazník rozhodne pro archiv nebo spisovnu ve vlastních prostorech, může využít odborných konzultací pro správné nastavení procesů v rámci platné legislativy ČR a dle zákona o archivnictví a spisové službě č.499/2004 Sb . v platném znění.
 • Pracovníci spisovny jsou připraveni uspořádat a zaevidovat spisy ve Vašem interním archivu. Dále podle dohody řeší přírůstky v dohodnutých intervalech, dohlíží na skartační řízení a samotnou fyzickou skartaci, kterou Vám efektivně spoří prostory.
 • Nedílnou součástí bývá i vypracování spisového řádu obsahující spisový a skartační plán.
 • Provádíme odborné školení zaměstnanců na procesy spisové služby.

Poradenství

Vedení Vaší spisovny / archivu

 • Pokud se rozhodnete pro spisovnu či archiv ve vlastních prostorech, můžete využít služeb odborných konzultací pro správné nastavení procesů v této oblasti. Veškeré procesy budou následně dle platné legislativy ČR, zejména zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě v platném znění.
 • Vypracování spisového řádu pro Vaši organizaci dle Vašich potřeb. Bez této směrnice lze jen těžko dodržet správné nastavení procesů.

Odborné konzultace ke spisové službě

 • Při nastavování procesů ve spisové služby Vám poskytneme odborné konzultace, případně školení, pro zajištění správných procesů týkající se spisové služby a archivnictví.
 • Školení k archivaci dokumentů provádíme dle požadavků klienta k dané problematice

Spisový řád

 • Interní směrnice organizace, která zabezpečuje bezpečný pohyb dokumentů / informací.
 • Určuje životní cyklus dokumentu - od vzniku / příjmu dokumentu až po jeho vyřazení ze spisovny (skartace / předání do státního archivu).
 • Každá organizace je jedinečná a pokud se rozhodne pro spisový řád, musí být v souladu s její politikou, funkčností, administrativou atd.
 • Spisový řád obsahuje spisový a skartační plán, který udává skartační znaky a lhůty pro správné vyřazování dokumentů.