CZ |SK |HU
+420 844 844 816
EVROFIN » Divize služeb » Ostatní služby

Ostatní služby

Uzamykatelné kontejnery

 • Pokud máte určité množství dokumentů, které potřebujete skartovat a nechcete vynakládat Váš čas strávený u skartovacího stroje, můžete využít skartaci v našich uzamykatelných kontejnerech.
 • Kontejner určen pro skartaci je doručen na Vaše zvolené místo naší logistikou.
 • Po celou dobu přistavení u Vás uzamčen – pokud není domluveno jinak.
 • Pro vhazovaní dokumentů je určen bezpečnostní otvor, kde lze pouze dokument pouze vhodit, nikoliv však již vytáhnout zpět.
 • Kontejner může být přistaven jak ve Vaší kanceláři, tak ve společných prostorách.

Dle dohody provádíme pravidelnou výměnu a následně bezpečnou skartaci dokumentů – viz oddíl skartace (křížový odkaz na sekci skartace)

 

Trezorové skříně

 • Spisovna nabízí možnost uložení citlivých dokumentů, datových nosičů (CD, DVD, datové pásky ...), razítek či jiného důvěrného materiálu do trezorových skříní.
 

Logistika

Nedílnou součástí je zajištění logistických služeb zejména:

 • Při předání dokumentů
 • Zabezpečenými vozy
 • Kurýrní služby při oprávněném dohledání v požadované dokumentaci, kde je možnost doručit dokument na Vámi zvolenou adresu a určenou fyzickou osobu, která smí dokumentaci převzít.
 • Při skartačních procesech
 • Nakládka dokumentů do vozu
 • Svoz dokumentů do místa spisovny
 • Vozidla jsou po celou dobu cesty pod monitoringem GPS
 • Přeprava je v souladu s ochranou dokumentů
 • Logistika kontejnerů na skartaci dokumentů do sídla Vaší organizace
 

Digitalizace

Spisovna nabízí k využití skenovací centrum. Služeb tohoto centra se využívá jak pro rychlé skenování dohledávaných spisů a následné zaslání elektronickou poštou, tak i pro hromadné skenování uložených či dodaných dokumentů. Samozřejmostí je i tvorba metadat pro přehledné uložení do digitálního archivu s možností práce v Document Management System.

Nespornou výhodou tohoto řešení je úspora času, snížení nákladů na tisk a snadná dohledatelnost dokumentů.