CZ |SK |HU
+420 844 844 816
EVROFIN » Software » Track Inside

Track Inside

Track Inside je řešení na klíč, které vám umožňuje sledovat a kontrolovat pohyb objektů, jako jsou poštovní zásilky, balíky, balíčky, důležité listy, poštovní tašky a podobné, při vstupu nebo opuštění vašich prostor.

Je založený na technologii čárového kódu a umožňuje sledovat objekty v rámci organizace v uzavřené smyčce, v průběhu fáze přijímání, přepravy, tranzitu a doručení, ať už se to děje na jednom místě nebo na více místech, které si tyto zásilky vyměňují.

Budete moci sledovat objekty, které už byli identifikované pomocí čárového kódu, jako jsou například balíky, doporučené zásilky a sledovaná pošta, jakožto i objekty bez čárového kódu díky funkci identifikace a označovaní.

Mimo sledovaní pohybu, může být každá položka sledovaná až po doručení konečnému příjemci, zachycením elektronického dokladu o doručení s mobilním terminálem.

Track Inside

Ideální řešení pro sledovaní příchozí pošty

Společnosti, které využívají externí personál pro vyřízení svojí pošty, musí sledovat příchozí objekty s cílem minimalizovat riziko ztráty nebo nedodání.

Služba Track Inside umožňuje zaznamenávat všechny příchozí objekty, oznámit každému příjemci e-mailem příchod svého dopisu / zásilky a zachytit doklad o doručení konečnému příjemci. Umožňuje též počítat sledované objekty a proto monitorovat výkonnost a kvalitu poštovní služby nebo tyto služby fakturovat.

Soubory ke stažení

Videoukázka

Perfektní řešení pro cenné a důležité objekty

Bankovnictví, pojišťovnictví a advokátní kanceláře zpracovávají, odesílají a přijímají velké množství dokumentů, které jsou důležité z finančních nebo právních důvodů. Tyto dokumenty vyžadují osobní starostlivost a celkové sledování, aby se zabránilo ztrátě nebo zneužití a aby se kontrolovali distribuční kanály a časové limity.

Track Inside je opět ideálním řešením pro sledování těchto zásilek, ať už mezi odděleními nebo lokalitami, nebo na sledování ručního doručení důležité zásilky.

Řešení na klíč, dodané jako služba

Track Inside je založený na webovém a hostitelském softwaru. Použití je založené na předplatném a nevyžaduje žádné investice do IT infraštruktúry. Je lehké jej nasadit a nevyžaduje instalaci žádného softwaru na pracovní stanici uživatele. Je připravený na spuštění na libovolném počítači připojeném na internet a vybavený prohlížečem, jako je Internet Explorer, Firefox alebo Google Chrome.

Velkou výhodou této hostované služby je to, že poskytuje jednu databázu sledovatelnosti, které sdílí a konsoliduje údaje shromažděné a spravované více uživateli na jednom nebo více webových stránkach bez ohledu na jejich geografickou polohu. Vždy budete mít konsolidovanou sledovatelnost bez ohledu na to, zda je vaše distribuční síť jednoduchá nebo složitá.