CZ |SK |HU
+421 252 623 277
EVROFIN » O nás » GDPR sdělení

Upozornenie o ochrane osobných údajov

Dňom 25. mája 2018 nadobúda účinnosť nové všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR), t.j. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES, ktorého účelom je vytvoriť konzistentné pravidlá ochrany údajov v rámci Európskej únie.

Pre spoločnosť EVROFIN Int. spol. s r.o. je ochrana osobných údajov jednou z priorít. Spoločnosť EVROFIN Int. spol. s r.o. prehlasuje, že za účelom naplnenia tejto priority dodržiava právne predpisy EÚ týkajúce sa ochrany osobných údajov a zaväzuje sa k dodržiavaniu všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

Spoločnosť EVROFIN Int. spol. s r.o. sa tak hlási ku všetkým zásadám spracovania osobných údajov a ubezpečuje, že osobné údaje všetkých dotknutých osôb sú spracovávané v súlade so zásadou zákonnosti, korektnosti, transparentnosti, výlučne pre splnenie účelu ich poskytnutia a v maximálne obmedzenom množstve.

Spoločnosť EVROFIN Int. spol. s r.o. rešpektuje a chráni práva všetkých subjektov osobných údajov a vyhlasuje, že zaviedla všetky dostupné opatrenia na dosiahnutie spoľahlivej ochrany osobných údajov.

Súbory na stiahnutie

 

V prípade potreby nás kontaktovať, využite emailovú adresu gdpr@evrofin.eu