CZ |SK |HU
+421 252 623 277
EVROFIN » Služby a podpora » Poradenstvo

PORADENSTVO

docs/sluzby2.jpg

  • Analýza fungovania obehu dokumentov v organizácii
  • Analýza spracovania dokumentov a korešpondencie
  • Návrh optimalizácie správy toku dokumentov a spracovania pošty
  • Analýza a návrh riešení efektívnej zákazníckej komunikácie
  • Poradenstvo v oblasti archivácie a skartácie dokumentov