CZ |SK |HU
+421 252 623 277
EVROFIN » Software » Inspire

Inspire

O Quadient

Quadient (predtým GMC Software Technology) dodáva jedinečné softvérové ​​riešenie pre tvorbu dizajnu, kompozíciu a výrobu personalizovaných výstupov / dokumentov slúžiacich ako komunikačný prostriedok so zákazníkmi v tlačenej a elektronickej podobe (e-mail, sms, web aplikácie a komunikácie na mobilné zariadenia, sociálne siete ).
Softvérová platforma Inspire je ľahko nasaditeľné end-to-end riešenie, ktoré poskytuje - plnú dátovú a procesnú integráciu, širokú funkcionalitu pre tvorbu dizajnu a kompozíciu, spoluprácu a schvaľovania, logikou podmienenú distribúciu výstupov s procesné automatizáciou fyzických i elektronických typov výstupov. Quadient dodáva nadštandardne spoľahlivú technológiu a služby vychádzajúce z dodržiavania celosvetovej certifikácie ISO 9001: 2008 a metodiky vývoja softvéru podľa štandardov CMMI.

Poslaním Quadient je umožniť našim zákazníkom komunikovať efektívne, rýchlo a spôsobom, ktorý podporuje ich obchodné aktivity a stanovené ciele. Riešenie Inspire je rovnako veľmi vítané IT prevádzkou, pretože vďaka svojej centralizácii minimalizuje bezpečnostné riziká a znižuje prevádzkové náklady. Inspire riešenie podporuje zmenu Vašich firemných procesov vzhľadom k nariadeniu GDPR.

Quadient (predtým GMC Software Technology) je medzinárodnou spoločnosťou s vedením sídliacim vo Švajčiarsku a pobočkami v Európe, USA, Kanade, Latinskej Amerike a Ázii. Celosvetové vývojové centrum platformy GMC Inspire je umiestnené v Českej republike. Od roku 2012 je GMC, teraz Quadient súčasťou skupiny Neopost.

Arrows

Korporátne riešenia zákazníckej komunikácie

Softvérová platforma Inspire umožňuje cielene produkovať a doručovať personalizovaný obsah dokumentov a správ skrze preferované komunikačné kanály (web portál, e-mail, sms, múdra zariadenia, tlač, sociálne siete). Takto zacielená komunikácia prispieva k lojalite zákazníkov a podporuje rast predaja pomocou cross-selling a up-sellingu.

Computer

Súbory na stiahnutie

Videoukážka

Vďaka riešeniu Inspire takisto získavate kontrolu nad správou všetkých dokumentových šablón, máte možnosť viesť užívateľa pri tvorbe individuálneho dokumentu, využívate integrované schvaľovacie mechanizmy na kontrolu obsahu dokumentu, automatizovane pokrývate odosielanie a ukladanie výstupov, dokážete vďaka užívateľsky prívetivému rozhraniu pružne reagovať na zmeny, šetríte prevádzkové náklady danej centralizovanou správou riešení a ešte oveľa viac…

Koncovými zákazníkmi technológie Inspire sú typicky banky, poisťovne, poskytovatelia finančných služieb, telekomunikační operátori, poskytovatelia energií - všeobecne akákoľvek firma majúca potrebu komunikácie s väčším množstvom zákazníkov.

Potreby zákazníka

Unikátna funkcionalita dátového manažmentu v priebehu procesovania výstupov so sebou prináša možnosť personalizovaného pohľadu na každého zákazníka z pohľadu obchodných príležitostí Vašej firmy. Quadient Inspire otvára skutočnú hodnotu a trhový potenciál zákazníckych dát a umožňuje na dáta aplikovať mechanizmy - kampane, ktoré cielia na konkrétne potreby každého zákazníka.

Zákaznícka komunikácia

Logikou variabilných dát ovplyvnenej generovanie výstupov je veľmi efektívnym nástrojom v rukách business užívateľov. Objektovo orientovaná tvorba dokumentových šablón, bez nutnosti písania programových kódov, prepracované a intuitívne ovládanie s podporou viacjazyčnosti je prívetivým nástrojom takmer pre každého. Vytvorené dokumentové šablóny sú verzovania a história čiastkových zmien je graficky evidovaná. Centrálny využívanie jednotných šablón poskytuje ucelenosť komunikácie smerom k zákazníkovi, a to bez ohľadu na formu doručenia. Quadient Inspire podporuje vznik dokumentu / výstupu, skrze všetky formy - hromadný, on-line alebo editovateľný proces vzniku dokumentu.

Quadient Inspire komunikuje s takmer všetkými typmi dátových zdrojov vrátane CRM, ERP, SAP, ECM, web-based XML systémov a je možná aj integrácia so sociálnymi sieťami.

Visuals

Multikanálová produkcie

Vďaka pokrytie multikanálové komunikácie ucelenú platformou Quadient Inspire získate priestor pre optimalizáciu produkcie výstupov s možnosťou odosielať jednotne vytvorené výstupy na mobilné zariadenia, e-mail, SMS, sociálne médiá, web, tlač a ďalšie digitálne alebo tlačené kanály. Platforma Inspire umožňuje vytvoriť ľubovoľný dizajn dynamické komunikácie, pričom máte stále pod kontrolou obsah a korporátnej identitu každého dokumentu / výstupu.

Spätná väzba

Inspire umožňuje zbierať, analyzovať a spravovať spätnú väzbu naprieč multikanálovú komunikácií. Dokáže tak obohacovať súčasná zákaznícke dáta a následne prispôsobiť obsah nadväzujúce zákazníckej komunikácie. Okrem vyťažovanie dát získaných z poštových serverov či SMS brán je možné obohacovať zákaznícke dáta pomocou preklikov na vybranú kampaň v dokumente, počtu prístupov na personalizovanú osobné web stránku či zbierať dáta z on-line dotazníkov.

Procesné management a automatizácie

Jadro platformy Inspire je vytvorené tak, aby produkovalo výstupy podľa presne dané korporátnej komunikačnej stratégie s maximálnou precíznosťou, rýchlosťou a efektivitou. Robustný procesné automatizácie prináša platforme Inspire dôveru z radov business vlastníkov v spracovávaní komplexných a veľmi citlivých dát zákazníckej komunikácie. Samozrejmosťou automatizačného procesu je integrácia na systémy tretích strán - DB, CRM, ERP, DMS, BMP…