CZ |SK |HU
+421 252 623 277
EVROFIN » Software » Impress

Impress

Quadient Impress – Multikanálová dokumentová automatizácia v jednej platforme

Optimalizujte a zefektívňujte dôležité obchodné procesy automatizáciou pracovných postupov pre odchádzajúce dokumenty. Quadient Impress pomáha malým a stredným podnikom zjednodušiť procesy, optimalizovať prevádzkové náklady a zlepšiť komunikáciu so zákazníkmi novou komunikačnou technológiou.

Podporujte dnešné potreby a prispôsobte sa meniacim sa požiadavkám zajtrajška

Najlepšia kombinácia SW aplikácií a služieb Quadient Impress poskytuje malým a stredným podnikom schopnosť rýchlo reagovať a prispôsobovať sa neustále sa meniacim požiadavkám zákazníkov na doručovanie ich dokumentov.

Videoukážka

Impress Automate – Inteligentná správa doručovania vašich dokumentov

Automatizujte manuálne procesy súvisiace s produkciou, distribúciou a výstupom faktúr, výpisov, upomienok, rôznych oznámení a listov. Impress Automate centralizuje prípravu a distribúciu odchádzajúcich dokumentov a poskytuje vám úplnú kontrolu nad procesom komunikácie so zákazníkom. Nastavte pravidlá podnikového spracovania prostredníctvom intuitívneho rozhrania založeného na webovom prehliadači. Zrýchlite a zefektívnite pracovné postupy odkiaľkoľvek, čo povedie k vyššej efektivite a celkovému zníženiu chýb pri tvorbe a doručovaní dokumentov.

Videoukážka

Súbory na stiahnutie

Objavte škálovateľné riešenie pre fyzickú a digitálnu poštu

Impress Automate vám pomôže spravovať fyzickú i digitálnu poštu v závislosti na kombinácii, ktorá má pre vaše podnikanie a preferencie vašich zákazníkov najväčší zmysel. Systémovo generovaná dávková aj ad hoc komunikácia môže byť zjednodušená a plne automatizovaná pomocou nášho ľahko implementovateľného riešenia.

Venujte viac času inováciám a menej času administratíve

Mnoho malých a stredných podnikov je dnes obmedzených pracovnými postupmi založených na manuálnom procese spracovania dokumentov. Pokiaľ ide o komunikáciu so zákazníkmi, manuálne procesy znamenajú vyššie prevádzkové náklady, nižšiu produktivitu zamestnancov a vystavujú vašu spoločnosť rizikám spojených s ľudskou chybou.

Zistite, ako rôzne scenáre automatizácie ovplyvňujú tok dokumentov. Implementujte inovatívne riešenia Quadient Impress.