CZ |SK |HU
+421 252 623 277

OMS 500

Inteligentní digitální Output Management Software
FLEXIBILNÍ & VÝKONNÉ MULTIKANÁLOVÉ ŘEŠENÍ ZÁKAZNICKÉ KOMUNIKACE

VÁŠ SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK > VAŠE PROFITABILNÍ PODNIKÁNÍ

V dnešním světě působí jak velké organizace, tak střední a menší firmy ve velmi konkurenčním prostředí a jsou pod neustálým tlakem zlepšovat vztahy se svými zákazníky. Na druhou stranu to vše při snižování nákladů a zvyšování výkonnosti. Neopost OMS-500 Vám umožní snadno čelit těmto výzvám. Umožní Vám rychle vytvářet uživatelsky příjemnou, personalizovanou a bezpečnou komunikaci se zákazníky, a také budovat profitabilní vztahy s nimi.

OMS-500 ve zkratce

 • OMS-500 je výkonným nástrojem managementu komunikace s Vašimi zákazníky, je nástrojem pro automatizaci a řízení správy výstupních dokumentů společnosti
 • Při využívání možností OMS-500 máte kompletní kontrolu nad procesem zákaznické komunikace
 • Při využívání OMS-500 můžete jednoduše vytvářet, řídit a personalizovat vaše dokumenty a předávat je relevantním příjemcům jimi preferovanými komunikačními kanály

S OMS-500 můžete jednoduše

 • Třídit a shromažďovat dokumenty pocházející z různých interních systému vaší společnosti a předcházet tak zasílání různých jednotlivých dokumentů stejnému příjemci v určitém časovém období, a tak optimalizovat náklady na poštovné či jiný způsob distribuce
 • Vkládat optické znaky do dokumentů
 • Upravovat design dokumentů a vkládat marketingová sdělení
 • Přikládat předdefinované přílohy k dokumentům
 • Oslovovat zákazníky komunikačním mediem, které preferují a kde komunikaci s Vámi očekávají: tisk, e-mail, web – komunikace je klíčem k úspěšnému vztahu s Vašimi zákazníky
Shromažďování/Třídění/Centralizace dokumentů Více
 • Dokumenty se stejnými atributy, jako např. ID zákazníka, adresou apod., jsou v OMS-500 rozpoznány a sloučeny do jedné zásilky
 • OMS-500 je tedy nástrojem pro optimalizaci poštovních nákladů a úspory na spotřebním materiálu při zpracování dokumentů ve vaší společnosti

Vkládání optických znaků do dokumentů Více
 • Pomocí OMS-500 můžete na dokumenty tisknout optické znaky na základě vámi definovaných pravidel a požadavků na jejich další zpracování a distribuci
 • Vložený optický kód je řídícím prvkem pro pozdější obálkování a přípravu dokumentů k distribuci
 • OMS-500 podporuje širokou škálu optických znaků a funkcí
 • Všechny tyto optické znaky a funkce jsou plně kompatibilní s obálkovacími systémy Neopost

Vytváření designu dokumentů Více
 • Pomocí OMS-500 můžete vytvářet design vašich korporátních dokumentů, a tak zachovávat integritu všech vámi vytvářených dokumentů směrem k jejich příjemcům, ať je to vkládání loga, zpracování celkového designu dle pravidel vaší společnosti nebo také vkládání transpromo sdělení
 • Můžete také skrýt nežádoucí obsah
 • OMS-500 je tak nástrojem, který posouvá obsah dokumentů na novou úroveň v oblasti zákaznické komunikace

Zákaznický dokument vytvořený
bez OMS-500

Zákaznický dokument vytvořený
s OMS-500

Přikládání předdefinovaných příloh k dokumentům Více
 • OMS-500 umožňuje řízení procesu přikládání předdefinovaných příloh k dokumentům
 • Je možné buď přiložení určitého typu přílohy ke všem dokumentům nebo dokonce specifikovat podmínky pro přidávání určitých příloh k určitým dokumentům
 • OMS-500 nabízí možnost strukturovanější komunikace s vašimi zákazníky, která je cílenější a více segmentovaná

Oslovení zákazníků komunikačním médiem, které preferují Více
 • Oslovovat zákazníky komunikačním mediem, které preferují a kde komunikaci s Vámi očekávají: tisk, e-mail, web – komunikace je klíčem k úspěšnému vztahu s Vašimi zákazníky
 • OMS-500 nabízí centralizovaný post-procesing a distribuci všech dokumentů, a to v různých časech, na různých místech, v různých odděleních
 • S OMS-500 jste se svými zákazníky ve spojení těmi médii, které preferují – e-mail, web, tištěné dokumenty
 • OMS-500 je účinným nástrojem pro řízení vztahů se zákazníky a k posilování zákaznické loajality

Soubory ke stažení

Videoukázka